Literatuurbronnen

Literatuurbronnen

EVA-Lanxmeer is nationaal en internationaal een bron van kennis. Er is door studenten en wetenschappers veel informatie verzameld over allerlei aspecten van EVA-Lanxmeer, dat is neergeslagen in verslagen, scripties en promotieonderzoeken. Die bronnen zijn hieronder zichtbaar en vindbaar op jaar, auteursnamen en titel.