grijs- en zwart water riool Anton Coolenpad

Grijs- en zwartwater riool

grijs- en zwart water riool Anton Coolenpad
grijs-en zwart water riool verzamelpunt parallelweg-oost

Grijs- en zwartwater riool

De wijk EVA-Lanxmeer heeft een dubbel rioolsysteem voor twee gescheiden stromen van grijs en zwart afvalwater. Het grijze afvalwater is het water van de gootstenen, douches, en de wasmachines. Het zwarte water is toiletwater. Het grijze afvalwaterriool leidt naar het water naar helofytenfilters in de wijk, waarin het water wordt gefilterd en gezuiverd, en daarna op een sloot geloosd. Het zwarte afvalwaterriool leidt naar een punt waar een biogasinstallatie was voorzien. Die biogasinstallatie is niet gerealiseerd en het zwarte water wordt vanaf dat verzamelpunt in het openbaar riool gepompt.