Water

Water

Het waterconcept in de wijk EVA-Lanxmeer is ontworpen met aandacht voor regenwater, afvalwater en drinkwater. Neerslag van de daken wordt opgevangen in vijvers, neerslag dat valt op het straat oppervlak infiltreert in wadi's en gerestaureerde oude rivierbeddingen zorgen voor extra waterberging capaciteit. Rioolwater is verdeeld aan de bron tussen zwart water (van toiletten) en grijswater (alle andere vormen van watergebruik). Het grijze water wordt gevoed in een natuurlijke zuivering systeem, aangeduid als helofytenfilters, die onderdeel van het landschap vormen. In deze filters vindt een biologisch zuiveringsproces plaats dat leuk is voor milieu-educatie. Tot slot drinkwater. In het hart van de wijk produceert Vitens drinkwater voor Culemborg. Ook de woningen in de wijk krijgen drinkwater van Vitens. In de helft van de huizen is een dubbel pijp systeem voor de watervoorziening ingebouwd, zodat de toiletten met afvalwater gevoed zouden kunnen worden.  Dit dubbele pijpsysteem is nog niet in functie, als gevolg van problemen met de Nederlandse wetgeving.