Energiebedrijf Thermo Bello

Energiebedrijf Thermo Bello

In de gebouwen van drinkwaterbedrijf Vitens produceert Energiebedrijf Thermo Bello warm water voor ruimteverwarming van woningen en utiliteitsgebouwen in de wijk EVA-Lanxmeer. De warmte wordt opgewekt door het met een warmtepomp aan drinkwater te onttrekken. Thermo Bello is een energiebedrijf dat door bewoners van de wijk is opgezet, en heeft de warmtevoorziening van Vitens overgenomen. De wijkverwarming is operationeel vanaf de oplevering van de woningen in de Toon Hermanshof in 2002. Thermo Bello is operationeel vanaf 2009.

Voor meer informatie zie www.thermobello.nl