Lanxzij

Sociaal Lanxzij

Sociaal Lanxzij

De Werkgroep Lanxzij  bestaat uit en groepje vrijwillige wijkbewoners. Zij willen een steentje bijdragen om de wijk sociaal te houden en waar dat nodig is socialer te maken. Deze tijd vraagt daarom. Een gemeente die bezuinigt, regelingen die niet meer van toepassing zijn en onduidelijkheid over wat komen gaat.

Heeft u misschien een hulpvraag?  Wij doen ons best u te helpen.

U wordt ook uitgenodigd uzelf als aanbieder op te geven. Denk daarbij aan:

  • Hulp bij vervoer (chauffeur of gezelschap)
  • Boodschappen doen, af en toe helpen met opruimen.
  • Ook: tijdelijke opvang aanbieden, bijvoorbeeld voor kinderen die het moeilijk hebben
  • Advies, hulp bij verlies van werk of baan
  • Oppas, overdag of ’s avonds.
  • Of iets anders waarvan u denkt dat dit passend is.

U kunt aangeven wat u onbetaald kunt of wilt aanbieden en wanneer u verwacht dat er een vergoeding wordt betaald.

Wij ontvangen graag tips en advies. De Werkgroep Lanxzij is van goede wil maar kan altijd inbreng van bewoners gebruiken.

Contact of informatie bij:
Jan van Dongen, Toon Hermanshof 23, 06 534 28 260

Roos Schippers, Jeroen Windhorst, Miranda Engelaar en Jan van Dongen