bezoek bij de warmtewisselaar en warmtepomp

Warmte Thermo Bello

Warmte Thermo Bello

De voorloper van waterbedrijf Vitens legde in EVA-Lanxmeer een warmtevoorziening aan, gebaseerd op warmte uit drinkwater dat hier uit de grond wordt gepompt. Maar in 2007 gaf Vitens aan, van die voorziening af te willen.

Na een haalbaarheidsonderzoek is in 2008 besloten een eigen energiewijkbedrijf op te richten. Dat werd de besloten vennootschap Thermo Bello die op op 1 januari 2009 officieel van start ging met de productie en levering van warmte aan huishoudens en bedrijven in de wijk. Bewoners, bedrijven en de bewonersvereniging hebben kapitaal gestoken in de BV. De aandelen van de BV zijn ondergebracht in een coöperatie. Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk van de drie ledencategorieën: Han Horstink, Andre de Jongh en Andries Harshagen.

Gerwin Verschuur is algemeen directeur en Richard de Haas is technisch beheerder. Administratiekantoor Financi verzorgt de financiële administratie.

In het technisch beheer is er ook een mooie rol weggelegd voor een groep wijkbewoners die samen in het technisch beraad wekelijks de voortgang van de optimalisatie van de warmtevoorziening met elkaar bespreken. Door toedoen van het team met Jan Hanhart, Frans Westendorp, Huub van Beurden en Appie Bos zijn de technische prestaties van Thermo Bello stap voor stap vooruit gegaan.

Kijk voor meer info op de website.