Bewonersoverleggen

Bewonersoverleggen

Er zijn twee wijkraden per jaar. Het doel van de wijkraad is vooral om ontwikkelingen te delen en te weten te komen wat er speelt in de wijk. 
Op de algemene ledenvergaderingen, plannen we als bewonersvereniging acties en nemen we besluiten.

Locatie en tijd van de wijkraden en de ALV's worden via de nieuwsbrieven en de notificaties op deze website bekend gemaakt.

Alle informatie hieromtrent (data, agenda, stukken, notulen) vind je onder de button 'ledenvergadering' op de homepage van deze site.