Nieuws 2022

Agenda ALV Thermobello donderdag 19 mei

De Algemene Ledenvergadering van Thermo Bello is op:

donderdag 19 mei 2022 om 20.00 uur

Inloop vanaf 19.30 uur

in de Kakelhof

Agenda

11 april 2022

Voortgang waterontharder Vitens

Beste buurtbewoner,
 
 
Sinds het begin van het nieuwe jaar zijn wij gestart met de realisatie van de drinkwateronthardingsinstallatie zodat er vanaf midden 2023 zacht water uit de kraan komt in Culemborg en Beusichem.
 
De afgelopen maanden zijn de damwanden van de bouwkuip en de funderingspalen aangebracht. De bouwkuip is ontgraven en de uitkomende grond is tijdelijk opgeslagen achter de bouwkeet.
 
4 april 2022

Opknapbeurt wijkpark - kom helpen

Zaterdag 2 april (vanaf 13 uur bij de brug) gaan we de wijk weer wat mooier maken: voorjaarsfris werkdag rond de grote vijver. We gaan het strandje voorzien van vers zand; op een aantal plekken rond de vijver flink snoeien; vuil rapen; klein paadje aanleggen en in wijkpark paar verschillende zaken opknappen.

We hopen op mooi weer en dat je mee wil helpen! groet, het Terra Bella team, Cas, Frank, Joris, Lisanne, Roland en Rob.

Zie ook https://www.stichtingterrabella.nl/

30 maart 2022

Uitnodiging Wijkraad ma 21 maart 2022 om 20.00 uur

Maandagavond 21 maart 2022 om 20.00 uur ben je van harte welkom bij de wijkraad in het Rondeel, de gemeenschappelijke woonkamer van het Kwarteel. Het wordt weer een fysieke bijeenkomst. De Wijkraad  heeft nu een voorbereidingsgroep die bestaat uit Joss Terlingen, Renee Campagne, Sanne Jaspers en Jan Theunissen.  Contact 06 54694937. 

Wij willen weten wat er in de wijk leeft, wat extra aandacht behoeft en hoe we dat zouden kunnen doen. Zie ook de onderwerpen. Misschien heb je zelf een onderwerp of vraag?

15 maart 2022

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Watertorenkavel Culemborg

Wijkgenoten, belangstellenden

Momenteel ligt het plan voor de herbestemming van het watertorenkavel in Lanxmeer ter inzage bij de gemeente Culemborg, met de uitnodiging deze te bestuderen en eventueel een ‘zienswijze’ in te dienen. Dat kan tot 15 maart. Alexander van Setten namens het bestuur van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer en Arjen Schamhart namens het bestuur van de Stichting Watertoren Culemborg hebben diverse overleggen met de gemeente en de eigenaren van de kavel gehad over de voorgenomen ontwikkeling.

11 maart 2022

Start verkoop appartementen oude school achter 't Zand

Wijkgenoten, balangstellenden,

Het oude schoolgebouw in de wijk Achter 't Zand, grenzend aan Lanxmeer, wordt verbouwd tot 11 appartementen.

Deze appartementen worden nu via Funda te koop aangeboden.
Ligt buiten de wijk, maar mogelijk toch interessant. 
Lidmaatschap van de BEL is niet aan de orde, uiteraard.

https://www.funda.nl/nieuwbouw/culemborg/project-42624226-achter-t-zand/

10 maart 2022

Wie helpt ons mee met de gesprekken met gemeente en projectontwikkelaars over de bouwplannen in en rond de wijk?

Wijkgenoten, belangstellenden,

Als je alle plannen voor nieuwe woningen en appartementen bij elkaar optelt komen er meer woningen bij dan er nu al staan. Terecht, de behoefte aan woningen is groot en zo dicht bij het station is een mooie locatie om bij te bouwen.
Om die plannen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wijk en de uitgangspunten zo goed mogelijk terug te laten komen is heel wat overleg, inspiratie en soms volharding nodig. Vragen die spelen:

6 maart 2022

Notulen wijkraad 27 sept 2021

In de bijlagen vind je de notulen van de laatste Wijkraad met dank aan Felix.

17 februari 2022

Conceptnotulen ALV december 2021

Met dank aan Martin Heerschop hierbij de concept notulen van 13-12-2021.

16 februari 2022

Pagina's