Vasalishof

Vasalishof

Vasalishof: ‘altijd een gedicht’

De Vasalishof staat ook wel bekend als de ‘hof van het muurtje’. Het muurtje met het prachtige poortje is door de bewoners samen met een architect ontworpen. In de muur is een herdenkingsplaat voor Vasalis geplaatst. Ook wordt de naamgeefster van de hof in ere gehouden door elke hofvergadering te starten met een gedicht.

De hofbewoners noemen hun hof zelf ook wel ‘hof der feesten’: met midzomer en midwinter is er een borrel en jaarlijks is er een hoffeest. Daarnaast worden er spontaan vuurtjes gestookt in de vuurplaats of mosselen gegeten in het hofzitje.

Vier keer per jaar is er een tuinwerkdag, en twee keer per jaar een hofvergadering. Op de agenda staan met name het onderhoud van de tuin en welke punten in de wijkraad besproken zijn (of zouden moeten worden). De notulen worden door wisselende personen gemaakt, voorzitter en penningmeester zijn vaste rollen. Er is een emaillijst die door één bewoner wordt beheerd. Daarnaast hebben de huiseigenaren een eigen VvE.

Uiteraard zijn de huizen duurzaam gebouwd. De opvallende glazen puien werken prima als isolatielaag, het is een soort halve kas. Vanaf de balkons zijn de groene daken van de berging te zien.

Ergernissen zijn er soms ook, maar die worden goed besproken. Zoals in het geval van het schuurtje dat iemand in zijn tuin heeft gebouwd. Of zoals bij geluidsoverlast van de kinderen die iets te enthousiast springen op de hoftrampoline. Ook is  er sprake van overlast van zowel jongere als oudere ‘bezoekers’. Om die reden is in de hof een bordje opgehangen waarop staat dat het een prive-terrein bertreft.

De huizensamenstelling is op de Vasalishof uniek: er zijn bijna net zoveel huurappartementen (14) als koopwoningen (15). De betrokkenheid bij het hofleven is bij beide groepen gevarieerd en dat vindt iedereen prima. Er kan naast elkaar geleefd worden. Op de hoffeesten merk je vooral de verbondenheid onderling. Veel mensen wonen er vanaf het begin. Veel bewoners spelen een instrument en er is zelfs een hof- orkest. 

Vragen kun je sturen aan: c.a.v.herk@gmail.com