Kassenhof

Kassenhof

Ons hof is gesitueerd tussen het Annie Romein-Verschoorpad en het Nico Scheepmakerspad. De hoftuin grenst aan de privė-tuinen aan de achterkant van de huizen. Er is een gevarieerde leeftijdsopbouw van jong (soms met kinderen), middelbaar (kinderen bijna het huis uit) tot oud (stand 2016).

Het ontstaan van ons hof, dat iets anders is gegaan dan bij de eerste 4 hoven van de wijk:

De pioniersjaren (2002)

Na de hoven van de 1ste en 2de fase was de andere kant van het waterwingebied aan de beurt, het zo genaamde Pioniersveld. Moeilijk meer voor te stellen, maar dit was een vrijwel lege vlakte tot aan het spoor, met alleen een paar bijzondere huizen zoals de roze kubus, het huis van Jan Tempelman met de enorme zonnecollector en het glazen torentje van de Foreseewoning. De gemeente had de regie laten vieren en iedereen kon nu een voorstel doen voor de bouw van een of meerdere huizen ter beoordeling van de projectgroep voor EVA-Lanxmeer. Peter Wienberg en Arjan Karssenberg hadden een plan voor een aantal kaswoningen ingediend, dat erg enthousiast ontvangen werd. Er in 2002 zes kaswoningen, gebouwd in eigen beheer (dat we daarbij een aanzienlijk financieel risico hadden genomen, beseften we pas toen een paar jaar geleden onze aannemer failliet ging). Er moest toen ook een gemeenschappelijke tuin worden aangelegd en wel voor het hele toekomstige hof, waarvan alleen de contouren min of meer bekend waren. Het idee van een wadi, zo’n kabbelend beekje, vond iedereen wel leuk. Met behulp van een pomp, die op zonnecellen werkte, heeft die inderdaad nog een aantal jaren gekabbeld.

De tweede ronde (2006)

Vier jaar later werd de 2de serie kaswoningen gebouwd, ook door Peter en Arjan. Nu bleek al gauw dat het voor de sociale cohesie niet zo’n goed idee is om een hof in twee ronden te bouwen. Ook waren sommige regels inmiddels veranderd, zoals voor de aankoop van eigen grond en het toelaten van parkeerplaatsen bij het huis. Dit alles heeft bij de hofvergaderingen soms tot enig ongenoegen geleid. Er ontstond allengs een tegenstelling tussen de oude en nieuwe garde. Door minder onderhoud verloederde de wadi en die begon steeds meer een scheidslijn te worden. Toch is er in mijn herinnering ook in deze tijd nog steeds elk jaar wel een aantal genoeglijke hofborrels met aansluitende potluck-dinners gehouden.

Hoe is het nu?

Veel beter! Mede door de inbreng van nieuwe enthousiaste hovelingen hebben we een nieuwe start gemaakt. We hebben de wadi gedempt – een moeilijk besluit, bewonersparticipatie gaat soms van au! Er is een geheel nieuw tuinontwerp gemaakt dat grotendeels door ons zelf is uitgevoerd. Dat was een enorme klus waaraan vrijwel alle bewoners hebben meegedaan. Ook doordat nu iedereen inbreng had, is de sfeer aanzienlijk verbeterd. Van de wadi is op rituele, indrukwekkende wijze afscheid genomen. Kortom, de goede nieuwe start die we gemaakt hebben belooft veel voor de toekomst van ons hof!

Leuk om te vermelden is dat ontwerper Peter Wienberg van architectenbureau KWSA ook zelf één van de kassen met zijn gezin bewoont.

Vragen kun je sturen aan: r.kaptein@uu.nl