De Trein

De Trein

De bevolking van het complex ‘De Trein’ is divers. Van piepjong tot gepensioneerd. Er wonen gezinnen, alleenstaanden met of zonder kinderen, samenwonenden, kopers en huurders. Sommigen doen aan gezamenlijke activiteiten mee zoals het opzetten van de kerstboom in december en het tuinonderhoud tijdens de tuindagen. Anderen doen af en toe een klus als het nodig is of werken achter de schermen voor de wijk of VVE. Er zijn er ook die zich op de achtergrond houden. Het kan allemaal.

Wat ons verbindt is de mandelige tuin die in 2012 met vereende krachten is aangelegd. Die tuin wordt op verschillende manieren door de bewoners gebruikt. Sommigen lopen er alleen maar langs maar er wordt ook in gegeten, gespeeld, verjaardagspartijtjes gevierd, geluierd en gewerkt. De grasvelden worden op toerbeurt gemaaid door een ploegje bewoners. Enkele anderen trachten zoveel mogelijk de perken, borders en de moestuin bij te houden. Maar omdat de planten, bloemen, sier- en haagstruiken zeer uitbundig zijn gaan groeien en bloeien en de beschikbare mankracht steeds beperkter wordt, is de hulp ingeroepen van hoveniersbedrijf “De Persimoen”. Zij doen het grove werk en helpen zo nodig mee op de tuindagen. Die tuindagen houden we vier keer per jaar op een zaterdag of zondag. Er wordt gewerkt door groot en klein en er is inmiddels een min of meer vaste kern waaronder de Syrische bewoners van twee appartementen. Ze weten van aanpakken en communiceren al aardig in het Nederlands. Knap. Op tuindagen wordt er gezamenlijk geluncht. Uit verschillende huizen komt er allerlei lekkere etenswaar op tafel. Soms is er soep uit de moestuin. Aan het einde van de middag is er ook altijd nog even een moment van samen napraten, wederom met spijs en drank. Dit zijn leuke dingen van het wonen in “De Trein”.  Ook dat er in de zomer soms een kratje met groenten uit eigen tuin onder de brievenbussen staat voor de liefhebbers.

Niet iedereen doet mee met de gezamenlijke activiteiten of zet zich op een andere manier in. Het zij zo. Hier geldt: vrijheid blijheid. Voor meldingen van huishoudelijke en praktische aard is er de besloten Facebook groep en die wordt doorgaans goed bezocht. Bovendien worden de meldingen ook per e-mail verstuurd. We merken ook dat bewoners onderling met elkaar omgaan en elkaar helpen zonder het aan de grote klok te hangen. 

Met een middelbare school als buur blijft het zaak om goede vrienden te blijven. De reuring is leuk maar overlast ligt op de loer. Bijvoorbeeld als hele drommen leerlingen de kortste weg nemen door het mandelige gebied, al of niet met achterlating van lege flesjes en zakjes. De school heeft borden laten plaatsen langs de doorsteek van de H.R. Holsstraat naar de parkeerplaats achter de school. Zo is duidelijk dat het niet de bedoeling is dat dit pad als sluipweg wordt gebruikt. Dat wekt bij sommigen weerstand op maar het helpt wel degelijk. Dankzij die borden is er duidelijkheid en kunnen de overtreders aangesproken worden en blijft de overlast beperkt. Zo blijven we goede buren van elkaar.

Al met al is het plezierig wonen in “De Trein”.

Vragen kun je sturen aan: minkewijkmans@planet.nl