Klik op 'Hoven' om het menu rechtsboven voor benamingen

EVA-Lanxmeer

EVA-Lanxmeer

Welkom op de website van de wijk Lanxmeer in Culemborg.

In deze wijk wordt wonen gecombineerd met werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan en voedsel produceren. Een wijk waar we vanaf het eerste uur hoge ambities nastreven op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in ontwikkeling en beheer van de wijk.

EVA-Lanxmeer heeft een groep bewoners aangetrokken die het waardeert om de geboden ruimte te benutten om zelf te ontwikkelen en te beheren. De wijk telt inmiddels 300 huishoudens die bijvoorbeeld samenwerken in de gezamenlijke tuin van hun hof, in het beheer van het openbaar groen, in het delen van auto’s, in de opwekking van duurzame energie en in de ontwikkeling van stadsboerderij Caetshage. Lanxmeer trekt ook elk jaar enkele duizenden bezoekers, die de wijk inspirerend vinden als voorbeeld voor plannen die ze in hun eigen omgeving willen realiseren.

Klik hier voor de wandelroute 'door Lanxmeer'.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Via de pijl rechts halverwege de pagina's, kun je, als door een boek door de site heenbladeren. Veel leesplezier!