Indigo variaties

Tiny Living Lanxmeer

Indigo variaties
De twee bouwkavels waarvoor de verkenning naar een tiny house hof
Impressie indigo's aan water
Indigo van binnen
Impressie van de Indigos
Vingeroefening bij Het Kwarteel

Tiny Living Lanxmeer

Momenteel verkent de initiatiefgroep ‘Tiny Living Lanxmeer’ de mogelijkheid om de wijk te verrijken met één of twee hofjes met ‘tiny houses’; een woonvorm die eigenlijk niet mag ontbreken in Lanxmeer. Deze kleine huisjes staan voor een kleine voetafdruk en leven met weinig spullen, en sluiten zo meer dan naadloos aan bij de filosofie achter de wijk. Daarnaast bieden Tiny Houses ook starters en andere mensen met een kleinere portemonnee de kans om - ondanks de huidige overhitte woningmarkt - een thuis te vinden in Lanxmeer.

‘Tiny Living Lanxmeer’ heeft een subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven ontvangen van de gemeente. Hiermee wordt onder meer verkend waar de hofjes kunnen worden gerealiseerd. Op twee bouwkavels hebben we een optie om het concept verder uit te werken. Dat zijn de bouwkavel tussen Kwarteel en Quartet en de kavel naast de VMBO-locatie van scholengemeenschap Lek en Linge, aan de Ina Boudier-Bakkerstraat.

Het streven is om de hofjes samen te stellen uit vier tot zes huisjes met dezelfde architectuur. De hofjes moeten een echt onderdeel van de wijk uit gaan maken door de bestaande structuren in de wijk wat betreft landschap, architectuur en sociale cohesie te versterken. De huisjes zullen voldoen aan het woonbesluit en worden bij voorkeur energieneutraal en zoveel mogelijk circulair. We hebben wat betreft het ontwerp vooralsnog haar oog laten vallen op de prachtige Indigo’s van de Woonpioniers. Deze grotendeels houten huisjes kunnen in allerlei vormen en maten worden opgeleverd. Voor wie een kijkje wil nemen; dat kan op woonpioniers.nl/projecten/indigo.

Per tiny house wordt uitgegaan van een basis van 20 vierkante meter met 1,5 verdieping. Dit kan worden uitgebreid tot 30 vierkante meter en 2,5 verdieping. De tuin is gemeenschappelijk. De verwachte investering in een van de huisjes bedraagt momenteel minimaal 135.000 euro voor de basis en de grond (inrichting, vergunning en begeleiding). Een niet gering bedrag, maar daarvoor word je eigenaar van een energieneutraal tiny house van hoge kwaliteit op een permanente plek in een mooie wijk.

De initiatiefgroep bestaat momenteel uit Dick Boland, Jandirk Kievit, Cathelijne Jongerius en Lydwien Batterink. Zie voor meer informatie: www.tinylivinglanxmeer.nl.