logo

Stichting Terra Bella

Stichting Terra Bella

Terra Bella beheert namens de bewoners van de wijk Lanxmeer de openbare ruimte samen met de gemeente Culemborg en waterbedrijf Vitens op een duurzame wijze.

Samenwerking. Stichting Terra Bella coördineert namens de bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg het openbaar groen. Sinds september 2004 werken de gemeente Culemborg en Terra Bella formeel samen. Elk kalenderjaar maken we een beheerplan waarin staat wie welk deel van het openbaar groen beheert. Op basis van normbedragen wordt zo ook een evenredig deel van het budget verdeeld.

Mooier groen in de wijk

We kunnen voor onze delen zelf bepalen hoe en wanneer we het groen (laten) beheren; geen grote machines en op het juiste tijdstip. En hoe meer de bewoners zelf uitvoeren, des te meer budget blijft over om te investeren in extra kwaliteit. Zo ontstaat een aantrekkelijke en natuurlijke woonomgeving, die aansluit op de wensen van de bewoners. En door het zelfbeheer voelen bewoners zich ook meer verbonden en verantwoordelijk voor het groen om hen heen. Rommel wordt snel opgeruimd en door samen de handen uit de mouwen te steken, ben je snel goede buren.

Leren van elkaar. 

De gemeente blijft verantwoordelijk en voert daarom twee maal per jaar samen met Terra Bella een controle uit. De uitkomst van deze schouwen en de opgedane ervaringen bepalen of het beheerplan voor het er op volgende jaar wordt aangepast.

Drinkwater en appelsap. Naast het openbaar groen beheren de bewoners ook delen van het terrein van waterbedrijf Vitens dat midden in de wijk ligt.  Ook hier geldt dat we elk jaar bekijken wat er gedaan moet worden en hoe we dat verdelen.Dit beheer doen we in ruil voor het vruchtgebruik van de hoogstamboomgaard, dat we jaarlijks verwerken tot een paar duizend liter appelsap.

Leden : Stichting Terra Bella bestaat uit Jeanne Buwalda, Cas de Roos, Martine Kriesch, Frank Beurskens, en wordt ondersteund door Rob Vleeming (coördinator). 

Contactgegevens: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@stichtingterrabella.nl