Energie in en om het huis

Energie en Installaties

Energie en Installaties

Doelstelling

Ondersteuning van leden van de BEL bij instellen, storingsonderzoek en onderhoud van huishoudelijke installaties in de wijk. Dit is gericht op (productie van) warmwater en (laag temperatuur)verwarming.

Historie

De WEI is opgericht als contactorgaan van en voor bewoners om de kinderziektes die de installaties hadden te onderzoeken en op te (laten) lossen. Op dit moment ligt de focus meer op het verbeteren, onderhouden en vervangen van oude installaties.

Organisatie en inbedding

De WEI is een werkgroep van de BEL, en werkt samen met Thermo Bello. 
Indien gewenst geeft de werkgroep uitleg van haar werkzaamheden aan de Algemene Ledenvergadering.

Taken

Verzamelen en ter beschikking stellen van informatie over de apparatuur in de wijk (zie afbakening) Inventariseren/bijhouden van geïnstalleerde apparatuur per straat ter ondersteuning van de burenhulp / digitale handleidingen.
 Ondersteuning van BEL-leden bij alle technische werkzaamheden die door een eigenaar gedaan kunnen worden zonder inzet van een (product)specialist.

Onderzoek naar optimalisatie van de installaties middels technische toevoegingen of instellingen en dit documenteren en digitaal beschikbaar stellen. 
Adviseren bij (bloksgewijze) vervanging van warmwater installaties en verwarmingsinstallaties.

Afbakening

Warmwater installaties (gas, stads, warmtepomp of wtw en zon) Verwarmingsinstallaties (gas, wtw, en stads)
 Elektriciteit installaties (PV-cellen)

Bemensing

Andre de Jongh (Contactpersoon Wijkraad)
, Gerwin Verschuur (Thermo Bello)
, Huub van Beurden (technisch onderzoek bij verbetering / vervanging installaties) en Jan Nouwens (technisch onderzoek bij verbetering / vervanging installaties)

Werkzaamheden

De werkzaamheden die door leden van de WEI gedaan worden zijn altijd voor risico van de eigenaar en vallen veelal buiten de garantievoorwaarden van de leverancier of fabrikant.

Burenhulp

Dit wordt niet door de WEI gedaan. Wel kan door de mensen die dit doen teruggevallen worden op technische handleidingen en/of beschrijvingen voor reparaties of instellingen. Hier ligt de link tussen de zelfredzaamheid van de eigenaren en de WEI.

Contact: André de Jongh: andre@lovelingpioniers.nl