Paul Rodenkohof

Paul Rodenkohof

Paul Rodenkohof: een klein clubje met veel talent!

De Rodenkohof maakt onderdeel uit van de Wilgenhoven en is in 2008 opgeleverd. De samenstelling is uniek: er staan 7 woonhuizen, een zorgcentrum voor 13 dementerende ouderen, en 7 appartementen (begeleid wonen) voor verstandelijk beperkte jonge mensen. Het idee hierachter is diverse zorgbehoevenden in de samenleving te laten integreren. Wat betreft de ouderen lukt dit een beetje, af en toe is een hofbewoner daar vrijwilliger, dat wisselt. Het begeleid wonen project hoort echt bij de hof. Men kent elkaar bij naam, maakt regelmatig een praatje en een enkeling helpt bij het onderhoud van de mandelige (gemeenschappelijke) tuin. De omgeving is een groene oase.

Het contact met de andere Wilgenhoven, onze achterburen, is bescheiden, maar prettig. We snoeien het gemeenschappelijk groen in overleg, waaronder de Elzenhaag achter onze huizen om de zon ruimte te geven en dan is het heel gezellig.

De 7 eengezinswoningen zijn deels huurwoningen (5 van de 7). Sommige mensen wonen alleen, verder zijn er drie gezinnen met kinderen vanaf de puberleeftijd. De mensen zijn heel verschillend en vrijwel allemaal actief in de hof. Groene vingers en talent voor inrichten zijn volop aanwezig. Naar interesse en tijd houden we allemaal een stuk van de tuin bij.

Af en toe eten we samen aan de ‘hoftafel’, waarbij ieder deelt wat hij heeft klaargemaakt. De tuin is oorspronkelijk aangelegd door Kleurrijk Wonen en inmiddels aangepast aan de wensen van de bewoners. Zo is er een moestuintje en een bloemenpluktuin. Hoogtepunt in de hof is het wilgenprieeltje, door de bewoners samen met een deskundige aangelegd. Ieder draagt verder een bescheiden bedrag per maand bij voor het onderhoud van de hof.

De bewoners zijn heel tevreden over hun woonomgeving en er is dan ook nog geen verloop geweest. De (houten) huizen zijn heel prettig om in te wonen, vrijwel geluidsdicht, er is natuurlijke ventilatie en een rustige omgeving: ‘een vakantiegevoel bij het thuiskomen’. Je eigen tuin is wat bescheiden, maar in het ruime gemeenschappelijke deel kan ieder zijn creativiteit en groene vingers kwijt. Er is een lange tafel waar je met je bezoek kan vertoeven, een waterpomp en bij de achterburen een speelveld met schommel, trampoline, etc.

Gelukkig houdt iedereen rekening met elkaar en zijn de meeste mensen hier voor zowel het eco als het sociale aspect komen wonen. De bewoners hopen nog lang van elkaars creatieve talenten en leuke initiatieven te genieten!