Bewonersovereenkomst

Bewonersovereenkomst

De bewonersovereenkomst regelt een paar belangrijke dingen:

  • De omgang met en bijdrage aan de gemeenschappelijke voorzieningen, doelstellingen en activiteiten in de wijk;
  • De omgang met en bijdrage aan de gemeenschappelijke (mandelige) hoven of tuinen;
  • De omgang met milieubelastende zaken, omdat de wijk gebouwd is in een waterwingebied.

Deze zaken zijn gericht op het in stand houden en uitdragen van het bijzondere karakter van Eva Lanxmeer en niet vrijblijvend.
Je tekent deze overeenkomst op het moment dat je een huis koopt of gaat huren in Eva Lanxmeer en blijft van kracht zo lang je de woning bezit of huurt.

Je kan de bewonersovereenkomst en bijbehorende statuten downloaden via onderstaande links.

De bewonersovereenkomst s.v.p. tekenen en retourneren naar administratie@eva-lanxmeer.nl

Namens alle medebewoners en leden van de BEL,
Het Eva Bureau