EVA-Lanxmeer

EVA-Lanxmeer

Welkom op de website van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg.

In deze wijk wordt wonen gecombineerd met werken, recreëren, drink water winning, naar school gaan, en voedsel produceren. Een multifunctionele wijk dus, waar vanaf het eerste uur hoge ambities worden nagestreefd op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en beheer van de wijk.

EVA-Lanxmeer heeft een groep bewoners aangetrokken die het waarderen om de geboden ruimte te benutten om zelf te ontwikkelen en te beheren. EVA-Lanxmeer telt inmiddels 300 huishoudens die bijvoorbeeld samenwerken in de gezamenlijke tuin van hun hof, in het beheer van het openbaar groen, in het delen van auto’s,  in de opwekking van duurzame energie en in de ontwikkeling van stadsboerderij Caetshage. EVA-Lanxmeer trekt ook elk jaar enkele duizenden bezoekers, die EVA-Lanxmeer inspirerend vinden als voorbeeld voor plannen die ze in hun eigen gemeente willen realiseren.

Deze website is bedoeld om bezoekers en bewoners wegwijs te maken. Bezoekers kunnen het beste beginnen in het deel OVER de wijk, dat laat zien wat er allemaal is gerealiseerd, hoe de wijk EVA-Lanxmeer tot stand is gekomen, en welke plannen er zijn voor de toekomst. Bewoners maken deel uit van het leven in Lanxmeer en kunnen in het deel IN de wijk informatie vinden over wat er allemaal gebeurt in de hoven en in de werkgroepen. Ook is daar een handboek met instructies te vinden.